Modernizace a rekonstrukce

Proč modernizovat?

Do roku 1990 bylo v naší republice namontováno v rámci panelové a občanské výstavby velké množství výtahů. Tyto namontované výtahy již nevyhovují požadavkům našich novelizovaných norem z hlediska bezpečnosti, technického provedení, spotřeby el. energie, kvality jízdy a spolehlivosti.

 

 • rozvaděč
 • výtahový stroj
 • omezovač rychlosti
 • kabina bez kabinových dveří
 • elektroinstalace a osvětlení výtahové šachty
 • šachetní stanicové dveře
 • drátová vodítka
 • nárazníky a žebřík do prohlubně šachty

Firma RST VÝTAHY v.o.s. dokáže co nejefektivněji zareagovat na Vaše přání a na Váš požadavek v jakém rozsahu si přejete modernizaci Vašeho starého výtahu provést. To vše s přihlednutím na Vaše finanční možnosti.

Výhody provedených modernizací dle zvolených variant

 • až o 50 % úspornější provoz výtahu v případě výběru bezpřevodového výtahového stroje
 • maximálně tichý chod celého zařízení
 • větší kabina výtahu o 200 – 300 mm dozadu v případě výběru prodloužené šachty
 • spolehlivá přeprava kočárků a invalidních vozíčkářů v případě výběru prodloužené šachty
 • větší rozměr šachetních i kabinových dveří až 800 mm
 • možnost volby plně automatických šachetních i kabinových dveří