Montáže výtahů a výtahových šachet do budov a bytových domů bez výtahu

Dodávky a montáže výtahů

Předložíme a zajistíme zdarma:

 1. osobní návštěvu a konzultaci
 2. vypracujeme a předložíme cenovou nabídku
 3. doporučíme nejvýhodnější řešení
 4. navrhneme nejefektivnější financování zakázky

Zajistíme za úplatu:

 1. projekty
  • projekt samotné výtahové technologie 
  • projekt stavební časti (výtahová šachta, prohluběň výtahové šachty, strojovna výtahu atd.)
  • projekt ocelové konstrukce a jejího opláštění
 2. zajištění a vydání stavebního povolení, nebo ohlašovací povinnosti
 3. vydání kolaudačního povolení
 4. v případě potřeby zajistíme nebo provedeme stavební práce spojené se zakázkou